• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kommunstyrelsens ordförande i digitalt möte med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel

Kommunstyrelsens ordförande i digitalt möte med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel

Kronprinsessparet

Prins Daniel och Kronprinsessan Victoria

Kronprinsessparet gör ett digitalt svep över landet och inhämtar information om nuläge och utmaningar för olika kommuner. Särskilt intresserade är man att få information om hur situationen ser ut med anledning av pandemin.

Onsdagen den 2 juni mötte kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson Kronprinsessparet genom Teams. Mötet var kort, 20 minuter, men många ämnen avhandlades översiktligt.

I sin nulägesbeskrivning tog John-Erik bland annat upp Söderhamns gynnsamma geografiska läge med goda möjligheter till både ut- och inpendling, Söderhamns näringslivsstruktur och nya ostkustbanans (dubbelspår) betydelse för ortens tillväxt och växande arbetsmarknad. Vårt geografiska läge med attraktionskraften i kombinationen av såväl hav och skärgård som närheten till hela Hälsinglands utbud passade också kommunstyrelsens ordförande på att marknadsföra. Utredning och planer kring havsbaserad vindkraftspark berördes också mycket kortfattat.

Inom ramen för ämnet coronapandemi berättade John-Erik om de utmaningar kommunen ser för både näringsliv och föreningsliv. Han berättade bland annat om de stödpaket som beslutats om i politisk enighet, stabiliseringspaketet riktat mot näringsliv och föreningshjälpen riktat till föreningar.

Samtalet handlade också om den positiva utmaningen som Söderhamn delar med andra liknande kommuner; nämligen att efter många år av utflyttning ställa om till ett fokus på tillväxt och befolkningsökning och vad det innebär vad gäller exempelvis tillhandahållande av ett attraktivt bostadsutbud, byggbara marker och tomter med mera.

-Det var ett lättsamt samtal och jag uppfattade att Kronprinsessparet var insatt i många av de frågor som är aktuella för kommuner just nu, säger John-Erik Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad: 3 juni 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn