Språkombud – en väg mot trygga självständiga medarbetare

Kebede Tesfaldet, Humlans hemtjänst, och Annelie Hellström som jobbar i nattpatrullen med sina diplom.

Ett språkombud stöttar kollegor som behöver utveckla sitt språk och arbetar tillsammans med chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande med bra kommunikation. Söderhamns kommun har nu utbildat 64 språkombud – via Vård- och omsorgscollege!

Språkombudutbildningen är kopplat till vård- och omsorgscollege och har funnits i tio år. Utbildningen följer vissa fastställda steg fram till diplomen delas ut. Förhoppningen är att språkombuden kan bidra till trygga, självständiga medarbetare och i förlängningen en bättre arbetsmiljö för alla.

I Söderhamns kommun startade utbildningen av språkombud i mars 2020, en ide som föddes efter ett studiebesök i Stockholm. Sedan dess har kommunens språkombudsutbildare, Anna Paepke Lööf och Elisabet Udd, hjälpt 64 språkombud fram till diplom. De flesta av de här personerna hittas inom omvårdnadsförvaltningens organisation. Totalt finns omkring 2 400 i hela Sverige.

Språkombudsutbildarna är eniga om att språkombudet inte kan dra hela lasset själva, utan bli själva bränslet.

- Språkombuden håller igång det, sedan blir chefen också superviktig för att driva på alla kollegor och visa att man tycker att det här är viktigt, säger Anna Paepke Lööf.

Viktig roll på sin arbetsplats

Team-arbetet är viktigt, liksom att hålla konceptet vid liv genom till exempel nätverksträffar där man delar erfarenheter och tankar.

- Det här ska inte bli någon hyllvärmare, säger Elisabet Udd.

Annelie Hellström som jobbar i nattpatrullen och Kebede Tesfaldet, Humlans hemtjänst, står med färska diplom och tycker att de lärt sig mycket att ta med ut i sina nya roller som språkombud.

- Bland annat om bemötande och kommunikation. Jag tror att det här är bra, säger Kebede Tesfaldet.

Duangkamon Axelsson, Hedbackas vård- och omsorgsboende, Caroline Göransson, Forsgården, Katarina Stålberg, Kostenheten och Ingrid Linde, Enrisets vård- & omsorgsboende, är alla språkombud som nyligen utbildats.

Att inkludera andra in i arbetsplatser och svenska språket och därmed göra sig själva anställningsbara börjar med det egna beteendet. Hur man bemöter en ny kollega. Hur man talar.

- Det finns mycket att tänka på, mycket man gör av bara farten. Som att slänga sig med uttryck eller om bemötande så att alla känner sig välkomna, säger Annelie Hellström.

Vi börjar med oss själva

Språkombuden har kommit för att stanna och löser inte allt men pekar ut en riktning som främjar inkludering. Vi är själva de viktigaste verktygen, säger Khadra Abusagr, verksamhetschef inom omvårdnadsförvaltningen där de flesta av de 64 språkombuden hittas.

- Vi hoppas och tror att det ska bli kommunövergripande och komma att ingå i alla förvaltningar. Det här är något vi måste jobba vidare med också på lång sikt, men vi kan alla börja med oss själva. Det enkla brukar vara det svåra, säger Khadra Abusagr.

Khadra Abusagr, verksamhetschef i omvårdnadsförvaltningen, tror att språkombud kommit för att stanna och ser nyttan av dem i alla kommunens förvaltningar.

Senast uppdaterad: 15 juni 2021