Utsläpp av tallbeckolja vid Vallviks massabruk – läckan stoppad och kartläggning pågår

Cirka 2 000 liter tallbeckolja som läckt från en cistern vid Vallviks massabruk har nått havet. Allmänheten uppmanas att inte själv sanera och att rapportera in eventuella observationer.

Under lördagskvällen den 23 oktober upptäcktes en läcka i en cistern hos Vallviks massabruk. Läckan är stoppad och huvuddelen av den tallbeckolja som läckt ut är uppsamlad, men cirka 2 000 liter bedöms ha läckt ut i havet (betydligt mindre än det som inträffade i Sandarne 2011).

Räddningstjänsten har ringat in oljan för att hindra ytterligare läckage och arbetar tillsammans med Kustbevakningen för att kartlägga påverkan i kustområdet. Mest sannolikt har olja nått öarna nordost om Vallvik, till exempel Grimshararna, Lockskär, Hamnskär och kobbarna däromkring.

Läs mer: Utsläpp av tallbeckolja - Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats.

Sanera inte själv

Tallbeckolja brukar uppträda i form av mörkbruna lösa klumpar, lite som sirap. När oljan åldras brukar den bli mer lik senap. Den är rejält klibbig och har en tydlig, skarp lukt.

Viktigt: om du upptäcker tallbeckolja ska du inte sanera och ta bort det själv. Tallbeckolja är en restprodukt från pappersindustrin som kan orsaka irritation i både hud och ögon. Håll barn och husdjur borta från oljan, då den klibbig och svår att tvätta bort. Använd såpa eller diskmedel. Hundar kan bli sjuka om de försöker att slicka sig rena.

Vid kontakt med tallbeckolja kontakta Giftinformationscentralen.

Läs mer: Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Rapportera in obeservationer

Rapportera in till Söderhamns kommun om du upptäcker tallbeckolja i naturen eller vid din fastighet. Uppge då namn och telefonnummer (frivilligt), var och när oljan observerats så exakt som möjligt samt uppskattad mängd.

Kundtjänst

Telefon: 0270-750 00.
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 25 oktober 2021