Kraftsamling för ökad trygghet enligt modell från BRÅ – färska lägesrapporter är grunden

Kommunpolisen Stefan Zäll och Lena Wetterlind, trygghetssamordnare i Söderhamns kommun.

Det pågår en kraftsamling för ökat trygghet i Söderhamns kommun. Det är en samlad insats enligt en metod som tagits fram av Brottförebyggande rådet, BRÅ, och som redan använts med framgång i flera kommuner.

Borlänge, Borås, Botkyrka, Malmö, Norrköping, Sollentuna, Växjö, Örebro är de kommuner där metoden Effektiv samordning för trygghet, EST, använts med framgång. Metoden är just vad namnet berättar: att systematiskt och samlat arbeta för trygghet genom att hämta in aktuella bilder från lokalsamhället. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.

Sammanfattning av arbetssättet i EST:

  • Kartläggning - Informationsinsamling, informationssammanställning och lägesbild
  • Analys - Identifiera bakomliggande orsaker
  • Insatser - Bestämma insatser och identifiera samverkansparter
  • Uppföljning – Bedömning av gjorda insatser
  • Återkoppling – Spridning av lägesbilder och analyser.

BRÅ-grupp bildad i Söderhamn

Nu har det skapats en BRÅ-grupp i Söderhamn. Instanser som polisen, Söderhamns kommun och bostadsbolag är med, liksom civilsamhälle, föreningsliv och näringsliv. Lena Wetterlind, trygghetssamordnare i Söderhamns kommun och kommunpolisen Stefan Zäll kallar samman regelbundna möten med en beredningsgrupp och de olika aktörerna skickar med korta intervaller information via ett enkelt och användarvänligt inrapporteringsverktyg. Med hjälp av dessa rapporter skapas en gemensam lägesbild som sedan analyseras och får utgöra bedömningsgrund för vad som behöver göras.

Snabbfotat och strukturerat

Det ska gå snabbt att sätta samman operativa arbetsgrupper.

- Lägesbilden är själva navet och en förutsättning. Den ger en faktisk bild av läget och hur vi ska prioritera och var resurser ska sättas in, säger kommunpolisen Stefan Zäll.

Därför är viktigt att information kommer in från en så bred front som möjligt.

- Vi måste skanna det brett. Kommunen har verkligen tagit tag i det här arbetet och det känns jättepositivt, säger Stefan Zäll.

Stort och brett engagemang i trygghetsfrågan

Lena Wetterlind är positiv till engagemanget som märks av i kraftsamlingen för att öka tryggheten i vår kommun.

- Verkligen, det finns ett sånt intresse, inte minst från civilsamhället och det känns fantastiskt. Tanken är ju att bygga upp ett arbete som ska vara hållbart över tid. Det är också viktigt med den breda politiska förankringen, även därifrån märks ett stort intresse, säger Lena Wetterlind.

Det är kommunchefen som projektägare för BRÅ-gruppen, där finns också en politisk styrgrupp som beslutar om prioriteringar och resurser. Styrgruppen består av kommunstyrelsens presidium, ordförande från barn- och utbildningsnämnden, kultur- och samhällsservicenämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och kommunala bostadsbolaget Faxeholmen. Adjungerad är lokalpolisområdets chef.

Senast uppdaterad: 22 november 2021