Med vision 2030 tar samarbetet i Hälsingland ett kliv framåt

Nu tar hälsingekommunerna nästa steg i samarbetet inom ramen för Hälsingerådet - en gemensam vision för Hälsingland som tar sikte på 2030.

Nu tar hälsingekommunerna nästa steg i samarbetet inom ramen för Hälsingerådet - en gemensam vision för Hälsingland som tar sikte på 2030.

Hälsingerådet är ett samarbete för gemensamma strategiska frågor och ökat samarbete mellan Hälsinglands kommuner. Varje kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande samt en representant för oppositionen. Genom den nyligen framtagna visionen förväntas samarbetet förstärkas ytterligare.

- Vi har de senaste åren fört en diskussion om hur vi gemensamt i Hälsingland tar nästa steg för att utveckla samarbetet via Hälsingerådet. Hälsingerådet har tagit fram en vision om vart vi vill nå, med sikte på 2030 där tillit, livskraft, attraktion och framtidstro är ledord. Hälsingland med sitt geografiska läge, tillgången till naturen, rika kulturbygder och besöksmål ger oss alla de förutsättningar att vara ett attraktivt landskap att bo och leva i. Att aktivt saluföra varumärket Hälsingland som kontrasternas landskap där våra kommuner växer och frodas. Detta inte minst för att skapa förutsättningar för näringslivets och det offentligas behov när det gäller kompetensförsörjning. Ett Hälsingland där det är nära till allt, säger Mikael Löthstam, ordförande i Hälsingerådet.

Vision 2030: Tillsammans för Hälsingland med livskraft, attraktion och framtidstro

Tillsammans - syftar på att vi i Hälsingland samverkar med en gemensam riktning framåt. Tillit råder i arbetet.

Livskraft - det är full fart i Hälsingland, företagarandan är stor, föreningar, kulturliv, m.m. blomstrar, engagemanget är vår styrka.

Attraktion - landskapet är attraktivt för både boende och besökare. Hälsingland är en trygg plats där alla är välkomna och vi arbetar för en framgångsrik inkludering.

Framtidstro - Hälsingland är aktivt och pådrivande i hållbarhetsfrågor vilket skapar framtidstro, inte minst för våra unga. Hälsingland är livfullt och kreativt och vi är övertygade om att det fortsätter så.

Senast uppdaterad: 17 december 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn