Du kan får hjälp att anlägga isbana - välkommen ut i vintervädret!

Jullov och vinter - läge att ge sig ut på skridskor och pulka om vädret medger. Precis som i fjol kan du får hjälp med att skapa en isyta som fler kan nyttja. Läs mer om hur Söderhamns kommun jobbar för ett rikt friluftsliv i backar och på isar.

Vintern är här med kyla och sugande intresse att åka skridskor. Kanske finns möjlighet och intresse på området där du bor? Läs mer om hur Söderhamns kommun stöttar lokala initiativ för de som vill anlägga egna isbanor.

Läs mer: Isbanor och pulkabackar

Senast uppdaterad: 22 december 2021