Fyrverkerier under nyår – detta gäller i Söderhamns kommun

Nyårsfirandet är på gång och vi vill önska gott nytt år och samtidigt påminna om vad som gäller för fyrverkerier och liknande inför nyårshelgen.

Nyår närmar sig och med anledning av det vill vi påminna om de bestämmelser som finns runt fyrverkerier (pyrotekniska varor).

Lokala bestämmelser för Söderhamns kommun säger att vid alla tillfällen, undantagna nyårsafton och valborgsmässoafton kl 18.00-02.00 efterföljande dag, gäller obligatorisk tillståndsplikt för att använda pyroteknik inom detaljplanerade områden med sammanhållen bebyggelse och närmare än 200 meter från sjukhus och vårdinrättningar.

Att avfyra fyrverkerier på en allmän plats innebär i många fall risk för skada och olägenheter för andra.

Tillstånd hos Polismyndigheten

Även om lokala föreskrifter gör undantag för nyårsafton och valborgsmässoafton kan du för dessa tillfällen behöva söka tillstånd hos Polismyndigheten om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats och tid där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader, enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617). Tillstånd krävs även för användning av pyrotekniska varor vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som hålls inomhus.

Läs mer: Tillstånd och regler för pyrotekniska varor - Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Måna om andra

För nyårsafton och valborgsmässoafton, tänk på

  • Att all användning av pyrotekniska varor inom kommunen ska ske med stor aktsamhet mot människor och djur.
  • Användning av raketer med styrpinne kräver både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning.

Läs mer: Regler för att använda fyrverkerier - MSB Länk till annan webbplats.

Ur Lokala ordningsföreskrifter (14 §):

”Tillstånd av Polismyndigheten för användande av pyrotekniska varor är obligatoriskt inom detaljplanerade områden med sammanhållen bebyggelse, enligt definitionen i 1 kap. 4 § Plan- och bygglagen (2010:900). Tillstånd för användande av pyrotekniska varor medges ej närmare än 200 meter från sjukhus och vårdinrättningar.

Undantag från obligatorisk tillståndsplikt för användande av pyrotekniska varor gäller för nyårsafton och valborgsmässoafton från kl. 18.00 till kl. 02.00 påföljande dag. All användning av pyrotekniska varor inom kommunen ska ske med stor aktsamhet mot människor och djur.

På de områden där, och under de tider då, obligatorisk tillståndsplikt för användande av pyrotekniska varor enligt denna föreskrift inte gäller avgör Polismyndigheten enligt 3 kap. 7 § Ordningslagen (1993:1617) om tillstånd krävs eller ej.”

Vi firar in det nya året med hänsyn till både tvåbenta och fyrbenta kommunmedborgare - gott nytt år!

Senast uppdaterad: 28 december 2021