Kommmunalt veto mot planerade vindkraftsparker

Kommunfullmäktige sa nej till de ansökningar som kommit in för vindkraftsparker på Storgrundet och Gretas klackar 2.

Söderhamns kommuns kommunfullmäktige röstade för att använda det kommunala vetot för planerade vindkraftsetableringar på Storgrundet och Gretas klackar 2. Kommunfullmäktige röstade också för att bereda ett ärende för folkomröstning om vindkraftsetableringar på Storgrundet.

31 januari tog Söderhamns kommuns kommunfullmäktige beslut om att använda det kommunala vetot för WPD offshores ansökan om att bygga en vindkraftspark på Storgrundet.

Samma beslut togs om Svea vinds ansökan om en vindkraftspark på Gretas klackar 2.

Vetorätt är en möjlighet som kommuner har när det gäller vindkraftsetableringar, innan ansökningar skickas vidare att prövas mark- och miljödomstolen.

För folkomröstning

Kommunfullmäktige röstade också enhälligt för att väcka ett ärende om folkinitiativ för folkomröstning om vindkraft på Storgrundet. Det antal namnunderskrifter som lämnats in räckte med marginal (minst tio procent av de röstberättigade kommunmedborgarna) för att räknas som ett folkinitiativ för folkomröstning.

Detta ärende behandlar inte WPD offshores ansökan, utan mer generellt om vindkraft på Storgrundet. Efter beredning tas ärendet åter upp i kommunfullmäktige.

Vindkraftsetableringarna som avslogs

Storgrundet: WPD offshore ansökte om att bygga och drifta 52 vindkraftverk med högsta totalhöjd på 290 meter och rotorbredd på 270 meter, cirka 11 kilometer ut från fastlandet och cirka fyra kilometer öster om Storjungfrun. Kapacitet: 3-3,5 TWh per år.

Gretas klackar 2: Svea vind offshore ansökte om att bygga och drifta en vindkraftsanläggning Söderhamns kommun: Gretas klackar 2, 62 vindkraftverk med en högsta totalhöjd på 300 meter, cirka 25 kilometer från fastlandet utanför Söderhamn. Kapacitet: cirka 2,2 TWH per år.

Senast uppdaterad: 31 januari 2022