Länsstyrelsen till regeringen: Söderhamn borde ha nationell beredskapsflygplats

Gävleborg har helt lämnats utanför diskussionen när nya beredskapsflygplatser planeras runt om i Sverige. Här skulle Söderhamn passa in perfekt, skriver Länsstyrelsen Gävleborg i ett yttrande till Infrastrukturdepartementet.

I Infrastrukturdepartementets planer för en utökning av beredskapsflygplatser i Sverige, finns Söderhamns flygplats inte med. Flygplatsen (tidigare flottiljen F15), är länets enda flygplats med kapacitet att ta emot större flygplan och kan nyttjas för beredskap, krishantering, skydd mot olyckor och totalförsvar.

Söderhamn har förutsättningarna

I ett yttrande till Infrastrukturdepartementet uttrycker Länsstyrelsen därför förvåning att det inte finns något förslag på en beredskapsflygplats i hela Gävleborgs län. Länsstyrelsen pekar på att flygplatsen i Söderhamns kommun lämpar sig perfekt för detta.

Läs mer: Länsstyrelsen - Söderhamn borde ha beredskapsflygplats Länk till annan webbplats.

Det går helt i linje med den tydliga politiska ambitionen i Söderhamns kommun.

– Vi har haft en ambition att utveckla flygplatsen inom just området krishantering och samhällsfunktioner. Inledningsvis har vi jobbat brett i små steg för att vidmakthålla flygplatsen och sprida intresse och kännedom om de goda förutsättningarna som finns, säger John-Erik Jansson.

En beredskapsflygplats i Söderhamn skulle vara viktig både lokalt och i en större bild.

– För Söderhamn handlar det om att nyttja en resurs vi sitter på och skapa arbetstillfällen lokalt, samhällsnytta i regionen och enligt min mening även nytta ur ett nationellt perspektiv, säger John-Erik Jansson.

Magnus Flyckt (S), oppositionsråd i Söderhamns kommun, håller med.

– Jag tror det skulle vara jättebra för kommunen och regionen och för hela Norrland, inte minst i en krissituation, säger Magnus Flyckt.

Viktiga funktioner i dag

Länsstyrelsen pekar i sitt yttrande på att flygplatsen redan i dag spelar en viktig roll för:

  • Polis- och ambulansflyget (tankning)
  • MSB (skogsbranddepå)
  • Försvarsmakten (helikoptertransporter av patienter under pandemin).

Dessutom har Söderhamns kommun valt att behålla vissa miljötillstånd för att ha snabba fötter att växla upp med flygverksamhet. Potentialen är stor och i många delar outnyttjad.

– För de vi ser som användare av flygplatsen är det resursutnyttjandet och samordningen som skulle kunna bli styrkan tillsammans med tillgänglighet och flexibilitet, säger John-Erik Jansson.

Senast uppdaterad: 7 februari 2022