Invigning av laddstolpar i centrum – Söderhamns kommun tar steg mot fossilfritt

Nu finns tre laddstolpar med sex uttag vid Busstorget i centrala Söderhamn.

Den 16 februari invigdes tre laddstolpar med 6 ladduttag vid Busstorget i Söderhamn, som en del i arbetet mot fossilfria transporter.

Nu finns sex laddutttag på tre laddstolpar vid Busstorget i centrala Söderhamn. Det är så kallade destinationsladdare på 11-22 kW, där hälten av investeringen är kommunal och den andra betalas med statsstödet ”Klimatklivet”. Stödet gäller fyra stolpar och senare under 2022 sätts en till stolpe upp vid Strykjärnsparken i samband med andra satsningar inne i centrum.

- Det är en del i vårt arbete för att ställa om till fossilfria transporter. Vi vill underlätta för både söderhamnare och andra besökare att kunna ladda elbilen och samtidigt besöka vår stadskärna. Äta något gott, göra ärenden eller ta en promenad vid Söderhamnsån medan de laddar, säger kommustyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C).

Kommunalt och privat drivet

Söderhamns kommun tar därmed stafettpinnen i det aktuella området då det än så länge inte funnits någon privat aktör som visat intresse för att investera i laddstolpar i centrum. Däremot finns redan snabbladdare (>50 kW) vid E4, där privata aktörer investerat och fortsätter investera de närmaste åren

- Det är glädjande att det är flera privata aktörer som satsat och fortsätter satsa på snabbladdning vid E4, men vi vill även kunna erbjuda publik laddning inne i centrum. På sikt vill vi välkomna och underlätta för privata satsningar på laddning runtom i kommunen i anslutning till service och besöksmål, säger John-Erik Jansson.

John-Erik Jansson vid en av de laddstolpar som nu finns vid Busstorget i centrala Söderhamn.

Strategi för mer är på gång

Söderhamns kommun har tagit fram förslag till en samlad strategi för både utbyggnad av laddplatser för elfordon, samt tankställen för förnybara drivmedel (biodiesel, etanol, biogas, vätgas med flera) som väntas klubbas igenom våren 2022.

- Kommunens roll är i första hand att underlätta för privata aktörer att investera i publika laddplatser och tankställen för drivmedel som biogas och vätgas. Sen har vi ett stort ansvar i att minska mängden transporter i de kommunala verksamheterna där det är möjligt och ställa om transporterna så att de blir fossilfria, säger Gunilla Jonsson som är hållbarhetsstrateg i kommunen.

Senast uppdaterad: 17 februari 2022