Nytt medborgarlöfte för ett tryggare Söderhamn

John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn, tillsammans med Maria Thorén, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

Nu har ett nytt medborgarlöfte skrivits under mellan Söderhamns kommun och polisen. Medborgarlöftet lägger fokus på samverkan för att förebygga kriminalitet och drogmissbruk bland ungdomar.

Måndagen 21 februari undertecknade John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn och Maria Thorén, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hälsingland, ett medborgarlöfte för 2022 och 2023.

Medborgarlöftet bygger på flera delar, framförallt de medborgardialoger som har genomförts i kommunen under 2021. Dialogerna är ett sätt för medborgarna att ge synpunkter på vad som kan öka tryggheten i kommunen. Över 500 söderhamnare tog chansen och svarade på enkäten.

Problembilden tydlig

Resultatet visar att både äldre och unga lyfter fram att kriminalitet och drogmissbruk bland ungdomar är de största otrygghetsfaktorerna. Medborgarna ser också gärna en ökad samverkan mellan fler aktörer i lokalsamhället för att komma till rätta med problemen.

- Det känns bra med en gemensam kraftsamling där polisen och kommunen möts upp. Att vi sätter fokus på ungdomsproblematiken känns också bra och rätt inför framtiden, säger John-Erik Jansson.

Konkreta och gemensamma åtgärder

Medborgarlöftet med fokus på kriminalitet och drogmissbruk bland ungdomar innehåller en rad konkreta åtgärder som polisen och kommunen tillsammans lovar att genomföra. Det handlar om att fortsätta att utveckla befintliga samverkansformer och strukturer, förbättra metoder och arbetssätt, stärka samarbetet kring tidiga bedömningar och eventuella insatser för ungdomar och stärka samverkan i arbetet mot narkotikamissbruk och ungdomskriminalitet genom ett antal myndighetsgemensamma insatser.

- Faktorer som kriminalitet och drogmissbruk påverkar tryggheten i ett samhälle. Vi arbetar därför aktivt för att förhindra att ungdomar riskerar att hamna snett. Med gemensamma insatser kan vi bidra till en positiv utveckling och här måste vi alla hjälpas åt för att skapa ett ännu tryggare Söderhamn. Tillsammans med kommunen jobbar vi långsiktigt med det brottsförebyggande arbetet, samtidigt stärker vi också samverkan med andra aktörer som har en viktigt roll i det trygghetsskapande arbetet, säger Maria Thorén, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

Läs mer: Medborgarlöfte Söderhamn 2022-2023 (PDF) , 113.8 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2022

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn