Fortsatt satsning på fastighetsunderhåll – lokaler får nya brandlarm under 2022

Lillebergets förskola är en av många kommunala lokaler som får nytt brandlarm under 2022.

En lång rad skolor och vård- och omsorgslokaler kommer att få utbytta och uppdaterade brandlarm, då satsningen på fastighetsunderhåll inom Söderhamns kommun fortsätter.

Investeringssatsningen för kommunala fastigheter rullar vidare. 2022 väntar en rejäl upprustning vad gäller på säkerhet, med både byte och installation av kompletta brandlarmsystem på många kommunala anläggningar som skolor, förskolor och vård- och omsorgslokaler.

- Vi fortsätter att jobba i kapp underhållsskulden och det som sker i år är ganska omfattande, säger Jens Wallén, fastighetsförvaltare i Sektor samhällsservice.

Jens Wallén, fastighetsförvaltare.

Nämnden för kultur och samhällsservice beslutade nyligen att nyttja tre miljoner kronor från budgeten för utökat fastighetsunderhåll till detta. I den pågående underhållssatsningen för budgetperioden finns totalt 60 miljoner kronor (15 miljoner under fyra år).

Hög och jämn säkerhetsnivå

Arbetet som ska göras under 2022 handlar nästan uteslutande om nyinstallationer av heltäckande, uppkopplade brandlarmsystem.

- Vi vill inte lägga oss på lägsta nivån som uppfyller lagkraven, vi vill inte heller ha olika säkerhetsnivå för olika lokaler, säger Jens Wallén.

Anläggningarna det gäller är:

 • Bergviks skola F6
 • Bergviks förskola
 • Bergviks gymnastik och matsal
 • Faxeskolan
 • Forsgårdens servicehus
 • Kilsmyrans förskola
 • Klossdammens förskola
 • Kungsgårdens förskola
 • Lillbergets förskola
 • Mo förskola
 • Nymåla förskola
 • Stråtjära skola
Senast uppdaterad: 7 mars 2022