Söderhamns kommun stärker arbetet med att förebygga självmord

Söderhamns kommun stärker arbetet med suicidprevention. Det inkluderar bland annat att ta fram en handlingsplan, utbildning av medarbetare och workshops.

I organisationen Suicide Zeros kommunbarometer 2022 redovisas hur Sveriges kommuner arbetar med att förebygga självmord. Undersökningen, som gjordes under hösten 2021, visar att de flesta kommuner saknar en lokal handlingsplan för suicidprevention. Det gäller också Söderhamns kommun, som nu arbetar med detta på flera sätt.

- Vi har nu börjat strukturera upp arbetet och delar av arbete har redan påbörjats. Det händer saker på det här området nu, säger Söderhamns kommuns folkhälsostrateg Anna-Karin Eklund.

Start med flera åtgärder

Suicide Zeros har listat föreslagna åtgärder (totalt 13 punkter) som är viktiga för kommunens arbete att förebygga självmord. Söderhamns kommun planerar att:

  • Ta fram en handlingsplan – i slutet av april kommer kommunmedarbetare delta i en workshop för att starta upp arbetet med att ta fram en handlingsplan för suicidprevention. Workshopen arrangeras av region Gävleborg i samarbete med Suicid Zero och Region Västerbotten.
  • Utbilda om självmord - hösten 2021 deltog tre kommunmedarbetare i instruktörsvecka för MHFA (första hjälpen för psykisk hälsa – suicidprevention). Utbildningen pågick en vecka och bedrivs på Karolinska Institutet, KI. Instruktörerna genomförde ett utbildningstillfälle strax före jul med deltagande medarbetare från hemtjänsten. Planering pågår för ytterligare utbildning för medarbetare som möter vuxna och barn och unga. KI har erbjudit ytterligare en instruktörsvecka senare år.
  • Satsning på barn och unga - Stödpaket till skolorna i länets kommuner är på väg, det inkluderar Söderhamns kommun. Detta för att stärka skolans arbete med främjande och förebyggande insatser gällande psykisk hälsa och suicidprevention.
  • Informationskampanjer - Inplanerade temadagar om psykisk hälsa och suicidprevention i anslutning till suicidpreventiva dagen 10 september.
  • Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre – Söderhamns kommuns Sektor välfärd har gjort en projektanställning för att arbeta med förebyggande insatser och minska ensamhet hos äldre.

Frågor, kontakta

Anna-Karin Eklund
Folkhälsostrateg, Söderhamns kommun
Telefon: 073-274 56 94
E-post: anna-karin.eklund@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2022