Extra fullmäktigesammanträde för vindkraftsärenden 11 april

Det väntar ett extra fullmäktigesammanträde måndag 11 april. Där tas ärendet om Gretas klackar 2 upp på nytt, sedan en tidigare bordläggning inte gick rätt till.

Det väntar ett extra sammanträde för Söderhamns kommunfullmäktige måndag den 11 april klockan 18.00. På sammanträdet kommer två ärenden att behandlas: tillståndsärendet för vindkraftsanläggning på Gretas klackar 2 samt bygdemedelsavtalet för samma anläggning.

Miss under senaste mötet

Anledningen till det extra fullmäktigesammanträdet är att fullmäktiges beslut 28 mars om att bordlägga ärendet om Gretas klackar 2 till efter en folkomröstning, inte gick rätt till. När ett ärende bordläggs ska det tas upp på nästkommande möte, såvida inte en majoritet av ledamöterna röstar för en längre bordläggningstid. I det här fallet låg ett minoritetsbeslut bakom bordläggning, felet upptäcktes efter avslutat sammanträde.

- Rätt ska vara rätt. Nu tar vi om beslutet och rättar till det, säger Viktor Wärnick (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Det extra sammanträdet sker på vanligt sätt med deltagarna på plats och det kan ses och höras i de kanaler där det brukar sändas.

Senast uppdaterad: 31 mars 2022