Frågan om vindkraft på Storgrundet kan väckas till liv igen med nämndinitiativ från Centerpartiet

Med ett så kallat ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen återuppväcker Centerpartiet frågan om WPD:s senaste ansökan gällande etablering av vindkraft på Storgrundet. Den senaste ansökan som fick nej i kommunfullmäktige är ändå att föredra framför den som WPD redan fått godkänd, menar partiet.

WPD:s senaste ansökan om att bygga en vindkraftspark på Storgrundet utanför Storjungfrun, behandlades på kommunfullmäktige den 31 januari 2022. Där röstade kommunfullmäktige för att använda det kommunala vetot. Centerpartiet vill nu väcka ett nämndinitiativ i kommunstyrelsen den 5 april för att ärendet ska lyftas på nytt för avgörande i kommunfullmäktige den 25 april.

Bakgrunden till Centerpartiets nämndinitiativ är att WPD tydligt uttalat att de avser bygga vindkraft på Storgrundet enligt ett tidigare tillstånd (redan beslutat i mark och miljödomstolen). Centerpartiet anser att villkoren i WPD:s senaste ansökan – där kommunfullmäktige röstade för veto – är betydligt bättre för Söderhamn än WPD:s redan godkända ansökan.

Bland annat nämner Centerpartiet att skillnader i avstånd till Storjungfrun, antalet verk, bygdemedel och verkens kapacitet talar för att WPD:s senaste ansökan är att föredra.

Senast uppdaterad: 5 april 2022