Unga tycker till om inre hamnen – dialoger viktiga på väg mot ett planprogram

Elin Elfström, planhandläggare i Söderhamns kommun, lotsar klass 6B från Vågbroskolan genom området inre hamnen, där ett planprogram ska tas fram.

Något kreativt, restauranger, kanske ett utegym. Grönska och fler aktiviteter. Det var några av idéerna som kom upp när ungdomar från Vågbroskolan tog en promenad genom inre hamnen. Dialoger är en del i Söderhamns kommun arbete med att ta fram ett planprogram för området.

Dialog med medborgare är en viktig del i arbetet med att ta fram ett planprogram för området inre hamnen – öster om hamnbron, ut mot fjärden. Såväl Söderhamnsbor i form av föreningsmänniskor, företagare och fastighetsägare som besökare och turister, bjuds in för att tycka till.

Barn och unga är förstås också en viktig grupp att lyssna till och dialogarbetet riktas under mars-april 2022 mot skolklasser. 6B från Vågbroskolan promenerade en solig dag i området tillsammans med Matilda Hällgren, samhällsplanerare och Elin Elfström planhandläggare.

- Det kom fram väldigt många idéer med olika inriktning, jättekul, säger Matilda Hällgren.

Samhällsplaneraren Matilda Hällgren och kreativa elever.

Kreativa idéer

Bland annat såg sexorna från Vågbro att inre hamnen skulle behöva fler restauranger, sportaktiviteter, utegym. Kort sagt fler aktiviteter samt mer grönska. De gillar att de får tycka till.

- Det är bra, för det är mest vuxna som bestämmer annars, säger en grupp av de kreativa ungdomarna.

Nästa klass att göra samma värdefulla insats är en årskurs 4 från Stugsund.

- Vi vill samla in tankar om vad folk tycker om området i dag, bra och dåligt, och vad man ser för framtida möjligheter där. Det hjälper oss att förstärka de värden som redan finns och att få in nya idéer som kommer att locka människor sedan, säger Matilda Hällgren.

Ambitionen är att ha ett planprogram för inre hamnen klart till slutet av 2023.

Senast uppdaterad: 14 april 2022