Utveckling av inre hamnen - frukostmöte för företag och föreningar

Inre hamnen är området öster om Hamnbron - en spännande plats med en spännande framtid! Välkommen på frukostmöte inför att ett planprogram tas fram.

Har du tankar eller idéer om hur inre hamnen ska utvecklas? Välkommen på frukostmöte 18 maj!

Arbetet med att ta fram ett förslag på hur inre hamnen ska utvecklas har precis påbörjats (området från Hamnbron och österut). Välkommen på en frukostträff där vi berättar om var vi befinner oss idag och ger dig möjligheten att dela kunskap och idéer för områdets framtida utveckling.

Träffen riktar sig till företagare och föreningsliv.

Datum: Onsdag 18 maj

Tid: 8.00-9.30 - kom gärna 7.45

Plats: Konferenslokal Europa, Stationshuset (Faxepark, Södra hamngatan 50) eller digitalt via Teams.

Anmäl dig senast 16 maj - välkommen!

Läs mer: Frukostmöte inre hamnen

Senast uppdaterad: 2 maj 2022