Söderhamn i topp i hållbarhetsranking

Söderhamns kommun får topplacering i Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2022, i kategorin landsbygdskommuner. Hållbarhet är ett prioriterat område som genomsyrar både verksamheter och styrdokument.

Rankningen är ett mått på den aktivitet och ambition som kommunerna har inom miljöområdet. Den görs varje år av tidningen Aktuell Hållbarhet.

Brett underlag

Till grund för rankingen ligger enkätsvar från landets kommuner gällande allt från transporter till livsmedel, stadsplanering och koldioxidbudgetar. Resultatet från enkäten räknas ihop med data från bland annat från Vattenmyndigheten, SCB, SKR, Boverket, Naturvårdsverket och Avfall Sverige.

Utifrån detta får kommunerna poäng och 2022 hittar vi Söderhamns kommun på topp tre listan bland jämförbara glesbygdskommuner (fjolårets placering åtta).

- Det känns hedrande och stimulerande för vårt fortsatta arbete med hållbarhetsfrågorna. Även om vi gör mycket där insatser från våra medarbetare betyder mycket, så finns det mer att utveckla. Vi äger de här frågorna gemensamt i Söderhamn - kommun, företag, civilsamhälle och medborgare, säger John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer: Kommunranking 2022 – Aktuell Hållbarhet Länk till annan webbplats.

John-Erik Jansson, (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn.

Hållbarhet i fokus

Söderhamns kommun gör en tydlig klättring jämfört med 2020 då vi hittades på plats 102 i kommunrankingen. Snittplaceringen sedan 2009 är 136.

Den fina placeringen för 2022 kan förklaras med att hållbarhet och folkhälsa är ett utpekat prioriterat område för Söderhamns kommun, nu och framåt.

- Vi som kommun behöver arbeta för att ge företag och invånare bättre förutsättningar till omställning. Inom vår egen verksamhet i kommunen kommer vi bland annat att ta fram en energi- och klimatplan och genomföra åtgärder utifrån vår nya kretsloppsplan, bland annat arbeta för en mer hållbar upphandling av varor och tjänster, säger John-Erik Jansson.

I kommunens nya kretsloppsplan finns hållbarhetfrämjande åtgärder med för samtliga kommunala verksamheter.

Viktig del i alla verksamheter

I kommunens nya kretsloppsplan finns åtgärder med för samtliga kommunala verksamheter. Till kretsloppsplanen finns även en arbetsgrupp kopplad, detsamma gäller för områdena samhällsplanering, energi och klimat, samt vatten. Det bidrar till att hållbarhet vävs in i ordinarie arbete i kommunens förvaltningar och bolag.

- En stor satsning på energieffektivisering och energiomställning som vi genomfört i våra lokaler under fem års tid, ett så kallat EPC-projekt, ger nu utdelning. Jag är även stolt över att vi lyckats skapa resurser för det strategiska arbetet inom hållbarhetsområdet. Vi är en liten kommun och har goda kontaktytor inom kommunen och med andra aktörer. Det lägger en god grund för att fortsätta utveckla arbetssätt, vara kreativ, tänka brett i hållbarhetsarbetet och genomföra åtgärder, säger John-Erik Jansson.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024