Funktion för visselblåsning på plats

Söderhamns kommun har infört en digital tjänst för visselblåsare. Det innebär att exempelvis anställda på ett anonymt sätt kan slå larm om de misstänker allvarliga fel eller oegentligheter inom kommunens organisation.

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om allvarliga fel inom organisationen. Enligt den nya visselblåsarlagen ska offentliga organisationer ha ett rapporteringssystem för hantering av visselblåsarlarm.

Visselblåsarfunktionen är till för anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen. Avsikten med funktionen är inte att ta emot generella synpunkter på kommunens verksamhet utan det ska handla om grova oegentligheter gjorda av personer i ledande ställning. Till exempel misstanke om att en förtroendevald, chef eller nyckelperson inom kommunkoncernen har begått ett allvarligt fel, såsom mutor, bedrägeri, stöld, jäv eller grov diskriminering.

Ett externt företag är mellanhand

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av ett externt företag som säkerställer en konfidentiell behandling av identiteten hos den som anmäler.

Läs mer om visselblåsning i Söderhamns kommun

Senast uppdaterad: 19 augusti 2022