Köer till följd av nya vallagen - frågor och svar om valet 2022

Efter valdagen den 11 september har det kommit en del frågor kring vallokaler där det på sina håll uppstod köer. Här presenteras frågor och svar om hur Söderhamns kommun hanterade söndagens val utifrån sitt uppdrag från Valmyndigheten.

En ändring i vallagen tillämpades för första gången i samband med valen till riksdagen, region- och kommunfullmäktige den 11 september i år (lagändringen infördes och tillämpades för första gången vid EU-valet 2019). Så också i de vallokaler som hölls öppna i Söderhamns kommun.

Stärkt skydd för valhemligheten

Det är en lagstiftning som ytterligare stärkt väljarnas skydd vid röstmottagningen och därmed skyddet för valhemligheten.

Den nya lagstiftningen innebär följande i korthet:

  • Det blir tydligare för väljare att valsedlarna ska väljas och rösterna göras i ordning i enskildhet. Det får bara vara en väljare bakom valskärmen. Väljare med funktionsnedsättning eller liknande ska dock på begäran få hjälp med detta.
  • Valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna. Detta syftar till att motverka sabotage och skapa bättre förutsättningar för valadministrationen att hålla ordning bland valsedlarna.
  • Väljare som inte följer röstmottagarnas anvisningar ska få uppmanas att tillfälligt lämna val- eller röstningslokalen, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. Detta för att varje väljare har rätt att kunna rösta under trygga former.
  • Valmyndigheten ges ett uttryckligt ansvar för att inför varje val ta fram utbildningsmaterial gällande valet till länsstyrelserna och valnämnderna.

Läs mer: Valhemligheten stärkt - Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Läs mer: Förstärkt skydd för väljare - Regeringen Länk till annan webbplats.

Se mer: Film om valhemligheten – Valmyndigheten (Youtube) Länk till annan webbplats.

Köer på vissa håll

I Söderhamns kommun, liksom på flera andra håll i landet, uppstod dessvärre köer på vissa håll utanför vallokaler. Det har förstås lett till frågor och här presenteras både frågor och svar som kommit in till Söderhamns kommun i samband med valet 2022.

Söderhamns kommun beklagar köbildningar och hoppas att svaren nedan det rätar ut några frågetecken.

Läs mer: Val 2022 – Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.

Läs mer: Valresultat 2022 Länk till annan webbplats.

Frågor och svar – val 2022

Varför blev det så långa köer?

Den nya valprocessen innebar att det tog längre tid per person än förväntat. Det noterades i Söderhamn, precis som i övriga landet.

Kunde detta inte förutspås?

Det är svårt att veta inför en ny process exakt hur långa köer det kommer att bli. Utfallet visade sig vara väldigt olika, i vissa vallokaler uppstod till exempel inga köer under valdagen.

Söderhamns kommun hade utökat antalet valfunktionärer i alla vallokaler, just för att kunna hantera eventuella köer och för att hjälpa väljare under dagen. Därtill hade antalet valbås också utökats.

Varför hade ni inte fler valbås?

Antalet valbås hade också utökats, för att undvika köbildning. Söderhamns kommun har aldrig haft fler valbås än denna valdag.

Varför informerades medborgarna inte bättre om sina möjligheter att rösta?

Information om var, när och hur det går till att rösta har funnits på flera håll, dels i riktade utskick, dels information som är sökbar.

Information om valet har hittats här:

  • På röstkort
  • i lokaltidningen
  • på kommunens hemsida
  • på valmyndighetens hemsida
  • i det informationsblad om folkomröstningarna som delats ut.

Dessutom har Valkansliet funnits tillgängligt att svara på frågor under valdagen, i de fall det dykt upp frågeställningar.

Är det inte dåligt att vallokalerna stängde redan klockan 20?

Valfunktionärerna har ett intensivt dygn i anslutning till valdagen. När vallokalen stängts är valfunktionärernas uppgift att räkna de röster som lämnats, plus de förtidsröster som kommit in till och med lördagen den 10 september. Valfunktionärerna har vid det laget arbetat hela dagen och ska sätta sig och räkna under natten, för att hinna rapportera till Valmyndigheten. Tiden är knapp, varje timme dyrbar - ju senare vallokalen stänger, desto kortare tid finns för rapportering av resultat till valmyndigheten och därför stängde vallokalerna klockan 20.00.

Jag är besviken för att jag inte fick möjlighet att rösta, varför planerade ni inte bättre?

Besvikelsen är förståelig och Söderhamns kommun beklagar den situation som uppstod i vissa vallokaler. Den var svårt att förutse för Söderhamns kommun och omöjligt att förutse för den enskilde medborgaren. För den som ville rösta innan valdagen har Söderhamns kommun erbjudit möjlighet att förtidsrösta mellan 24 augusti-11 september i åtta olika lokaler i kommunen, förutom under valdagen. Det fanns också erbjudande om ambulerande röstmottagare.

Senast uppdaterad: 15 september 2022