Mer tillgängliga busshållplatser – uppdateringar gör det säkrare för alla

Andreas Forsberg, samordnare i Söderhamns kommuns Sektor samhällsservice, vid den uppdaterade busshållplatsen Bromsäng.

Busshållplatser på sex olika platser i kommunen har under året uppdaterats för ökad tillgänglighet. Säkrare för både resenärer och chaufförer - välkommen att åka kollektivt!

Söderhamns kommun arbetar vidare med underhåll av vägar. Åtgärder under året har gett kollektivtrafiken en skjuts framåt då busshållplatser har byggts om för ökad tillgänglighet.

Här är busshållplatserna som uppdaterats under 2022:

  • Bromsäng
  • Åsbäcksgatan (riktning Vågbro)
  • Stamvägen (riktning centrum och Vågbro)
  • Alagården (riktning Söderhamns centrum och Ljusne centrum)
  • Skeppsgatan (riktning centrum och Nymåla)
  • Oden (riktning Söderhamns centrum och Stugsund)

Det handlar bland annat om uppdatering av busskurer, ny belysning och anpassade anslutande asfaltytor.

- Det blir helt enkelt mycket bättre för busschaufförer och alla som åker buss, säger Andreas Forsberg, samordnare i Söderhamns kommuns Sektor samhällsservice.

Senast uppdaterad: 30 september 2022