Nya avgifter för förskola och fritidshem från januari 2023

Tre glada barn i förskoleåldern

Från 1 januari 2023 höjs avgiften för barn i förskola och fritidshem

I Söderhamns kommun tillämpas maxtaxa inom förskola och fritidshem. Skolverket har beslutat att inkomsttaket för avgiften kommer att höjas från den 1 januari 2023. Det innebär att avgiften för barn i förskola och fritidshem höjs från samma datum.

Det nya inkomsttaket höjs till 54 830 kronor per månad. 

Avgift i förskola för barn 1–2 år

Barn 1:
3% av inkomsten – dock högst 1 645 kr i månaden
Barn 2:
2% av inkomsten – dock högst 1 097 kr i månaden
Barn 3:
1% av inkomsten – dock högst 548 kr i månaden
Barn 4:
Ingen avgift

Avgift i förskola för barn 3–5 år och i fritidshem

Barn 1:
2% av inkomsten – dock högst 1 097 kr i månaden
Barn 2:
1% av inkomsten – dock högst 548 kr i månaden
Barn 3:
1% av inkomsten – dock högst 548 kr i månaden
Barn 4:
Ingen avgift

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.
Barn 1 = yngsta barnet
Barn 2 = näst yngsta barnet osv

OBS!
Barn som är 3 år får avgift enligt avgift i förskola 1-2 år t o m den 31 juli och därefter blir avgiften enligt avgift i förskola 3-5 år.

Senast uppdaterad: 25 november 2022