Beslut i frågan om framtida skolstruktur – för en mer likvärdig skola

Beslutet om framtida skolstruktur tas nu vidare till Kommunstyrelsen därefter Kommunfullmäktige. När beslutet är klubbat i alla instanser kommer det ta ett tag att genomföra förändringarna.

Barn-och utbildningsnämnden tog vid sammanträdet 30 november beslut i frågan om framtida skolstruktur i Söderhamns kommun. Beslutet syftar till att skapa en mer likvärdig skola och innebär att tre centrala skolor blir rena F-6-skolor och endast Norrtull blir 7-9-skola.

Sektor barn och lärande har under drygt två år utrett hur en framtida skolstruktur kan se ut, dels med syftet att minska skolsegregationen, dels ge möjligheter till en mer likvärdig skola där alla barn får lika tillgång till utbildning. Utredningen har även tagit hänsyn till skolans lokalbehov utifrån framtida elevunderlag. Medarbetare på de skolor som påverkas har varit delaktiga i vilka för- och nackdelar de olika alternativen ger.

Norrtull blir ren 7-9-skola

Fyra förslag har tagits fram till framtida skolstruktur för de centralare delarna av Söderhamns kommun.

Nu har ett av förslagen röstats fram av barn- och utbildningsnämnden den 30 november. Det innebär:

Skolorna i det centralare delarna av kommunen organiseras i tre F-6-skolor och en 7-9-skola, där Norrtullskolan är en 7-9-skola och Stentägtskolan, Vågbroskolan och Stugsunds skola är F-6-skolor. Med detta beslut ges utrymme att inrymma Kulturskolan i Norrtullskolan. Dels i egna lokaler, dels lokaler tillsammans med grundskolan.

Stor investering för framtiden

Beslutet innebär en investering på cirka 77 miljoner kronor för ombyggnationer och tillbyggnationer. Inga barn eller personal kommer att behöva byta skola den närmaste framtiden, beslutet är långsiktigt och kommer att ta tid att genomföra.

Barn- och utbildningsnämndens beslut skickas nu vidare som förslag till beslut i Kommunstyrelsen och därefter Kommunfullmäktige.

Fördelning av elever med nya förslaget till skolstruktur

  • Vågbroskolan, F-6: ca 450 elever
  • Stentägtskolan, F-6: ca 350 elever
  • Stugsundsskolan, F-6: ca 190 elever
  • Norrtullskolan, 7-9: ca 500 elever


Senast uppdaterad: 30 november 2022