Kommunfullmäktige röstade för och emot i vindkraftsfrågor

Kommunfullmäktige röstade för att använda det kommunala vetot för vindkraftsansökningen Gretas klackar 2 och att säga ja till ansökan om vindkraftsetablering på Storgrundet.

Under sammanträdet 19 december tog Söderhamns kommunfullmäktige två beslut i vindkraftsfrågor som under 2022 återkommit på politisk nivå samt varit föremål för en lokal folkomröstning (vägledande).

Beslut Gretas klackar 2

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2022 att avstyrka en etablering av en vindkraftspark på Gretas Klackar 2 och därmed använda det kommunala vetot. Därefter väcktes ett nämndinitiativ att inte använda det kommunala vetot. Efter det har ärendet legat vilande. 19 december lämnades ärendet åter över av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, resultatet efter omröstning blev att kommunfullmäktiges tidigare beslut – nej till ansökan – står kvar.

Svea Vind Offshore beslutade tidigare i december 2022 att återkalla ansökan för Gretas klackar 2.

Beslut Storgrundet

Tidigare i år i april sade kommunfullmäktige ja till att WPD:s ansökan om vindkraft på Storgrundet skulle prövas av mark- och miljödomstolen. Det beslutet har sedan upphävts av domstol och det senaste beslutet som hade laga kraft var ett vetobeslut från kommunfullmäktige i januari 2022.

När ärendet 19 december efter ett nämndinitiativ på nytt togs upp i kommunfullmäktige röstade politiken med röstsifforna 26-22 att säga ja till WPD:s ansökan om vindkraftsetablering på Storgrundet.

Läs mer: Ärendelistor och protokoll kommunfullmäktige Söderhamn

Senast uppdaterad: 20 december 2022