Söderhamn möjlig plats för nationell beredskapsflygplats

I Sverige finns 27 beredskapsflygplatser och fler är på gång att etableras. Söderhamn utreds nu av Trafikverket som en möjlig plats för lokalisering av beredskapsflygplats.

Beredskapsflygplatser tillgodoser samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och totalförsvaret. Flygplatserna ska kunna ta emot samhällsviktiga lufttransporter dygnet runt. Idag finns ingen beredskapsflygplats I Gävleborg.

- Det nuvarande säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde understryker behovet av beredskapsflygplatser, bland annat utifrån totalförsvarets behov men även för att säkra samhällsviktig luftfart, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

- För mig är det uppenbart med det centrala läget i länet, att Söderhamns flygplats ska utvecklas i den här riktningen. Jag lämnade själv in ett medborgarförslag om det 2018 och alliansen för Söderhamn har hela tiden stimulerat aktiviteter för att lyfta de här möjligheterna, menar kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson.

Även regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg ger starkt stöd för att lokaliseringen bör landa i Söderhamn och menar att det geografiska läget mitt i länet och det faktum att Söderhamn är länets enda flygplats med kapacitet att ta ned stora flygplan är mycket starka argument som talar för Söderhamn.

Trafikverket ska redovisa sin bedömning senast den sista mars 2023.

Senast uppdaterad: 22 december 2022