Kommunfullmäktige tog beslut om ny skolstruktur

Kommunfullmäktiga har beslutat om en ny skolstruktur för Söderhamn.

Kommunfullmäktige tog vid sammanträdet 27 mars beslut om framtida skolstruktur i Söderhamns kommun. Beslutet syftar till att skapa en mer likvärdig skola och innebär att tre centrala skolor blir rena F-6-skolor och endast Norrtull blir 7-9-skola.

Frågan om framtida skolstruktur för Söderhamns centrala skolor har tidigare fått grönt ljus i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen innan den nu slutligen klubbades igenom av kommunfullmäktige.

Beslutet medför inga omedelbara förändringar, nu väntar en tid av planeringsarbete inför kommande ombyggnationer och tillbyggnationer. I junisammanträdet kommer kommunfullmäktige att besluta om en investeringsbudget på 85 miljoner kronor, därefter väntar planering inför projektering under hösten 2023.

Viktigt med information

Vårdnadshavare och medarbetare som berörs kommer att få information under processens gång.

- Det blir otroligt viktigt för oss att vara tydliga i kommunikationen framåt med vad som kommer att ske och när och hur. Information är av yttersta vikt, även under perioder då det inte finns så mycket att berätta, säger Fredrik Öhlander (C), ordföranden i barn- och lärandenämnden.

Fördelning av elever enligt nya skolstrukturen

  • Vågbroskolan, F-6: ca 450 elever
  • Stentägtskolan, F-6: ca 350 elever
  • Stugsundsskolan, F-6: ca 190 elever
  • Norrtullskolan, 7-9: ca 500 elever
Senast uppdaterad: 28 mars 2023