Söderhamn lyfts fram i rapport om beredskapsflygplats

Söderhamn lyfts fram som det bästa alternativet i Trafikverkets rapport om förutsättningarna för en beredskapsflygplats i Gävleborg.

Trafikverket fick i december uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för en framtida beredskapsflygplats i Gävleborg, som i dag saknar en sådan. Beredskapsflygplatserna används till för samhällsviktiga transporter av till exempel ambulansflyg, polis, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvaret och Sjöfartsverket.

Läs mer: Beredskapsflygplatser - Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Söderhamn lyfts fram

I sin utredning har Trafikverket koncentrerat sig på fyra flygplatser: Gävle flygplats, Söderhamns flygplats, Hudiksvalls flygplats och Fönebasen. Regionens behov och förutsättningar har hämtats in genom dialoger med kommunerna, Region Gävleborg och länsstyrelsen. Operatörer som utför samhällsviktiga flygtransporter har svarat på en enkät. Allt sammanställt i rapporten Förutsättningar för en beredskapsflygplats i Gävleborgs län, som presenterades 31 mars 2023 och som lämnas vidare som underlag för kommande beslut.

I rapportens slutsats lyfts Söderhamns som bästa platsen för en beredskapsflygplats.

Från rapportens slutsats: ”Trafikverket bedömer sammantaget att endast en flygplats i Gävleborgs län idag har förutsättningar att eventuellt kunna bli en beredskapsflygplats vilket är flygplatsen i Söderhamn. "

Läs mer: Trafikverkets rapport - Förutsättningar för en beredskapsflygplats i Gävleborgs län (PDF) Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige vill utveckla Flygstaden

Rapporten belyser också utmaningar och osäkerheter som behöver utredas innan en beredskapsflygplats skulle kunna vara etablerad i Söderhamn. Kommunfullmäktige i Söderhamn har sedan tidigare sett potentialen för Söderhamn i den här frågan och ställer sig bakom en utveckling av Flygstaden.

- Det kommer att krävas både investeringar och tillståndsprövningar men vill regeringen gå vidare med detta så måste man satsa. Då kommer Söderhamns kommun att möta upp och vara med på dialogen för att få till en beredskapsflygplats, säger John-Erik Jansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn.

Mer från rapportens slutsats: "Även där (Söderhamn) finns dock stora utmaningar, både finansiella och praktiska, vilka berörts ovan. Utifrån sjukvårdens behov anser emellertid Trafikverket att flygplatsen i Gävle är det bästa alternativet, i och med att det största sjukhuset finns här. Skälet till att Trafikverket bedömer att det inte finns förutsättningar för Gävle flygplats är dels att kommunen idag inte är intresserad av att driva en beredskapsflygplats på Rörberg, dels den kraftledning som planeras att dras över banan. Även en utveckling av Söderhamns flygplats kommer att ta tid och innebära stora finansiella åtaganden, särskilt om flygplatsen ska bli en instrumentflygplats igen vilket är en förutsättning för att vara beredskapsflygplats utifrån de krav och villkor som gäller idag.”

Senast uppdaterad: 3 april 2023