Delar i utvecklingen av Söderhamnsporten pausas – i väntan på att färdigställa detaljplaner

Pausen i arbetet gäller det markerade området på bilden.

Vissa delar av arbetet i utvecklingen av Söderhamnsporten sätts på paus, då detaljplan inte finns på plats för den infrastruktur som planeras. Söderhamns kommun har uppmärksammat bristen och arbetar för att hitta temporära lösningar.

Det tillfälliga stoppet gäller området i anslutning till Resecentrum, öster om Söderhamnsån (på Blötängarna) och omfattar:

  • ny bro
  • ny lokalgata
  • ny pendlarparkering

Dialog förs nu med aktuell entreprenör och det kan medföra att Söderhamns kommun får stå för omställnings-/förseningskostnader. Tidsramen för utveckling av berörda delar av Söderhamnsporten kommer att påverkas. Uppskattad tid för att ta fram en ny detaljplan är 24 månader, att slutföra arbetet 36 månader.

Tillfälligt stopp

Avsaknaden av detaljplaner upptäcktes i slutet av maj och entreprenaden stoppades då tillfälligt. Arbetet med att se över besluts- och samhällsbyggnadsprocessen i syfte att kvalitetssäkra, lära och undvika en liknande situation i framtiden inleddes direkt inom Söderhamns kommun.

Söderhamns kommun planerar också kommunikationsinsatser till alla som på något sätt berörs av en försening.

– Det pågår många stora utvecklingsprojekt i Söderhamn nu, fler än på många år. Det är bara att beklaga att detta hänt, vi ser över vad som givit den här situationen, tar med oss erfarenheterna och lär oss, säger Marianne Johansson, samhällsbyggnadschef i Söderhamns kommun.

Vi jobbar för lösningar

Avbrottet i arbetet berör inte alla delar i utvecklingen av Söderhamnsporten, vissa delar kommer att kunna fortgå. Det uppstår inga nya hinder för etableringarna av Willys och Max. Det är framför allt trafiklösningen för området som påverkas men Söderhamns kommun utreder om det är möjligt att hitta tillfälliga lösningar för att överbygga en del konsekvenser som ett avbrott i arbetet medför.

– Det här är angelägna satsningar för våra medborgare och samhället. Förseningarna och eventuella tillkommande kostnader är inte bra och vi kommer att behöva se över processerna som lett till den här situationen och minimera konsekvenserna. Vi ser det som prioriterat att jobba för en temporär lösning för pendlarparkering och för trafiksituationen i området, säger kommunstyrelsens ordförande, John-Erik Jansson (C).

Senast uppdaterad: 20 juni 2023