Eldningsförbud upphör

Symbol eldning tillåten

Från och med 12.00, idag måndagen den 3 juli, är det återigen tillåtet att laga mat och grilla i skog och mark. Då upphör nuvarande eldningsförbud på grund av det regn som fallit samt att prognosen framåt ser ut att ha svalare temperaturer och mer regn.

Eldningsförbudet upphör måndagen den 3 juli klockan 12.00 på grund av det regn som fallit samt att prognosen framåt ser ut att ha svalare temperaturer och mer regn. Det gör att Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med räddningstjänsterna i länet bedömer att det eldningsförbud som trädde i kraft den 9 juni inte längre behövs.

Om värmen kommer tillbaka kan förhållandena ändras fort och ett nytt eldningsförbud kan bli aktuellt. Håll dig uppdaterad genom att följa Länsstyrelsen Gävleborgs eller din kommuns kommunikationskanaler.

Fortsätt vara försiktiga med eld

Använd gärna de fasta grillplatserna även nu när eldningsförbud inte råder i länet. Och var alltid försiktig med eld i skog och mark. Ha alltid tillgång till vatten!

Senast uppdaterad: 3 juli 2023