Rapportera avvikelser i skärgården

Strand med grönt vatten på grund av algblomning

Rapportera händelser i skärgården

Om du ser något ovanligt i skärgården som till exempel algblomning, döda fåglar, större antal döda fiskar eller sälar kan du rapportera in det till Informationscentralen för Bottniska viken.

Du som vistas i skärgården och upptäcker något avvikande som t.ex. algblomning, större antal döda fåglar, fiskar eller sälar kan du rapportera in en händelse eller observation till Informationscentralen för Bottniska viken. Din rapport kan göra att människor snabbt kan få information när något är fel.
Rapportera in en händelse eller observation. Länk till annan webbplats.

Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) har till uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö.

Aktuell information

Här kan du hitta aktuell information om algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar i Bottniska viken.
Informationscentralen för Bottniska viken. Länk till annan webbplats.
www.facebook.com/informationscentralenbottniskaviken Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 14 juli 2023