Höga vattennivåer väntas längs Ljusnan och i sjön Marmen, fastighetsägare uppmanas att vidta åtgärder

Askesta båthamn

Båtbrygga i Askesta, 10 augusti 2023

Efter flera dagar med omfattande nederbörd är det höga flöden längs Ljusnans avrinningsområden. Fortum informerar om att vattennivån i sjön Marmen förväntas stiga ytterligare de nämaste dagarna. Fastighetsägare uppmanas därför vidta åtgärder för att skydda sig och sina egendomar.

Fortum beskriver att de ökande vattenflödena i sjöarna i nedre Ljusnan kan liknas vid en vårflod. När det gäller sjön Marmen beskrivs att det varit ungefär tio år sedan dessa vattennivåer senast observerades i Marmen.

Fortum arbetar aktivt med åtgärder för att de höga flödena ska få så liten påverkan som möjligt, bland annat är dammluckorna öppna från Marmen och nedström för att vattnet skall kunna passera kraftverken nedströms och ut i Östersjön.

Fortum uppmanar alltså allmänheten och fastighetsägare att vara medveten om situationen och att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sig och sina egendomar. Det kan exempelvis handla om plocka in lösa ting i trädgårdar, säkra båtar/båtförtöjning, bryggor och i värsta fall tömma din källare.

Senaste nyheterna (fortum.se) Länk till annan webbplats.

Checklista för hur du förbereder dig inför en översvämning (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

SMHI vädervarningar (smhi.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023