Marmens vattennivå väntas stiga ytterligare

Fortum gav idag information om att vattennivån längs Ljusnan och i sjön Marmen väntas fortsätta stiga under cirka 2 dygn framåt. Kanske kan vattennivån stiga ytterligare cirka 1 meter från dagens nivå, vilket innebär att vattennivån i så fall är i jämförbar med vårfloden 2018.

En uppmaning som upprepas är därför att du som fastighetsägare bör vidta åtgärder för att skydda dina egendomar. Det kan exempelvis handla om plocka in lösa ting i trädgårdar, säkra båtar/båtförtöjning, bryggor och i värsta fall tömma din källare, brygghus eller liknande.

Nyheter Fortum (fortum.se) Länk till annan webbplats.

Checklista för hur du förbereder dig inför en översvämning (krisinformation.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Någon exakt vattennivå kan dock inte förutspås eftersom det finns osäkerhetsfaktorer, nivån kan bli både högre eller lägre än 2018. Osäkerhetsfaktorer som påverkar vattenståndet är bland annat:

  • Hur långsamt vattnet avrinner från övre delar av Ljusnan.
  • Om ytterligare regn faller i inlandet, och i vilken mängd.

Samverkanskonferens under lördagen

Söderhamns kommun följer händelseutvecklingen och har kontinuerlig kontakt med bl a Räddningstjänsten och andra aktörer. Under lördagen kommer Länsstyrelsen att kalla aktörer inom det geografiska området till en samverkanskonferens för att uppdatera lägesbilden och följa prognosen framåt.

SMHI har inte ändrat varningsnivån - gul varning kvarstår

I dagsläget har SMHI inte höjt sin varningsnivå gällande höga vattenflöden i vårt område. Gul varning kvarstår.

Varningar och meddelanden (smhi.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023