Höga vattenflöden, uppdatering 12 augusti

Forsande vatten

Forsande vatten vid Askesta/Höljebro, 2023-08-12

En samverkanskonferens genomfördes under lördagen den 12 augusti. Deltog gjorde bland annat kommuner i det aktuella området för höga vattenflöden, räddningstjänst, Fortum och SMHI. Här är det aktuella läget gällande de höga vattenflödena längs Ljusnan och i sjön Marmen.

Aktuellt läge:

 • Från Laforsens kraftverk ovanför Ljusdal har Fortum minskat tappningen under det senaste dygnet, för att minska påfrestningen nedströms.
 • Under lördagseftermiddagen var Bergvikens vattennivå cirka 20 cm över normalnivå.
 • Under lördagseftermiddagen var Marmens vattennivå cirka 1,5 meter över normalnivå.
 • Marmens vattennivå prognostiseras öka ytterligare kommande dygn med cirka 40 cm.
 • Situationen med höga vattennivåer och starka vattenflöden kommer att kvarstå över helgen och en bit in på nästa vecka innan sjunkande nivåer kan ses.
 • Höga vattennivåer gäller för hela Ljusnans avrinningsområden, men det är viktigt att komma ihåg att samma prognos inte gäller för hela Ljusnan. Läget ser olika ut i olika vattendrag och sjöar och information som stämmer för en ort kanske inte alls stämmer för en annan.
 • I Söderhamns kommun har inte vägnätet drabbats av de höga vattenflödena i någon större utsträckning. Men om du ska ut och resa är det klokt att informera dig om läget längs din resväg.
  Trafikinformation (trafikverket.se) Länk till annan webbplats.
 • Söderhamn Nära uppmanar alla att vara sparsamma med vattenanvändningen fram tills måndag (2023-08-14). Genom att vänta med att köra tvätt- eller diskmaskin, minimera duschandet och så vidare minskas belastningen på ledningsnätet och vi kan gemensamt minska risken för att orenat avloppsvatten når ut i våra vattendrag.
  Läs mer: Vi uppmanar till att vara sparsamma med vattenanvändningen (soderhamnnara.se) Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 12 augusti 2023