Höga vattenflöden, uppdatering 14 augusti

Forsande vatten

Forsande vatten vid Askesta/Höljebro, 2023-08-12

En samverkanskonferens genomfördes under måndagen den 14 augusti. Deltog gjorde bland annat kommuner i det aktuella området för höga vattenflöden, räddningstjänst, Fortum och SMHI. Här är det aktuella läget gällande de höga vattenflödena längs Ljusnan och i sjön Marmen.

Aktuellt läge - Fortum informerar att:

  • Tappningen från Laforsen har kontinuerligt minskat sedan 12 augusti.
  • Sjön Varpen i Bollnäs kommun bedöms ha kulimerat. Varpens vattennivå förväntas minska under början av denna vecka.
  • För närvarande (måndag eftermiddag) är Bergvikens vattennivå cirka 30 cm över normalnivå.
  • För Marmen fanns under måndagen ingen exakt uppgift om vattennivå.
  • Marmens vattennivå prognostiseras stiga ytterligare 10-20 cm innan den stabiliseras för att sedan minska.
  • Det som påverkar hur snabbt vattennivån stabiliseras för att sedan minska beror bland annat på om mer regn faller uppströms samt i vilken takt vattnet avrinner från övre delar av Ljusnan.
  • Höga vattennivåer gäller för hela Ljusnans avrinningsområden, men det är viktigt att komma ihåg att samma prognos inte gäller för hela Ljusnan. Läget ser olika ut i olika vattendrag och sjöar och information som stämmer för en ort kanske inte alls stämmer för en annan.
Senast uppdaterad: 14 augusti 2023