Ökad spridning av desinformation riktas mot Sverige

Med anledning av Säkerhetspolisens höjning av terrorhotnivån uppmanar Myndigheten för psykologiskt försvar allmänheten att vara uppmärksam på falsk och vilseledande information.

Säkerhetspolisen (SÄPO) har höjt terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala Länk till annan webbplats. .
Spridningen av desinformation har ökat i samhället, främst i sociala medier. Som en följd av detta uppmanar Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) allmänheten att vara uppmärksam på falsk och vilseledande information.

Vad kan du göra?

Var källkritisk, sprid inte rykten och ta del av bekräftad information från myndigheter.

Var särskilt uppmärksam på information som upprör, skrämmer eller skapar starka känslor. Det kan vara någon som försöker påverka dig.

Frågor som är bra att ställa till dig själv när du tar del av information är:

  • Stämmer uppgifterna, är det här rimligt?
  • Går detta att kontrollera mot andra källor?
  • Vem är avsändaren och är det en normalt trovärdig källa som uppger detta?
  • Hur gammal är informationen, bilden eller filmen? Är den fortfarande relevant eller återanvänder man en gammal uppgift
  • Varför sprids dessa uppgifter, är det någon som tjänar på att du uppfattar något på ett särskilt sätt?

Att tänka källkritiskt – en film från krisinformation.se

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023