Hur upplever du kontakten med socialtjänsten - vi utvecklar verksamheten med en enkät

Barn håller vuxen i hand.

Söderhamns kommun genomför en brukarundersökning för att utveckla verksamheten i kontakten med medborgare.

Just nu genomför vi en undersökning där du som besöker socialtjänsten erbjuds att svara på en enkät om hur du upplever kontakten med oss. Välkommen att delta!

Undersökningen är anonym och genomförs under 1 september-31 oktober. Den finns både digitalt och i pappersform och delas ut i samband med besök hos oss.

Alla svar är viktiga för att vi ska kunna arbeta med utveckling av vår verksamhet.

Välkommen att delta - tack på förhand!

Senast uppdaterad: 25 augusti 2023