Påverka Söderhamns framtid – tyck till i SCB:s medborgarundersökning

Illustration med en grupp personer och texten Är du utvald? Logotype SCB

Nu har 1200 invånare i Söderhamn möjlighet att tycka till om kommunen. I dagarna kommer ett utskick med en enkät från Statistiska centralbyrån (SCB) i brevlådan hos slumpvist utvalda söderhamnare.

Ta chansen att påverka Söderhamns framtid

Medborgarundersökningen genomförs av SCB och i den kan du tycka till om verksamheterna i din kommun och hur det är att bo och verka här. Frågorna handlar bland annat om vad du tycker du om skolan, äldreomsorgen, gator och vägar, hur stort förtroende du har du för kommunen och hur trygg du känner dig utomhus i området där du bor.

Dina svar är viktiga!

Dina svar är viktiga i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Genom att du deltar kan vi få veta vad du är nöjd med och vad vi kan förbättra. Vi kommer att använda resultatet som underlag för att förbättra för dig som invånare.

Hur går det till?

Du som är utvald att delta i undersökningen får antingen brev hem i brevlådan eller om du har en digital brevlåda som till exempel Kivra eller Min myndighetspost. Du svarar då antingen på pappersenkäten eller via en länk till inloggningen för webbenkäten. På webben går det även att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Tidplan för insamlingen

  • Informationsbrev med inloggning till webbenkäten 24 augusti–1 september
  • Pappersenkäten skickas ut 8–18 september till dig som är 65 år eller äldre och 22 september–2 oktober till dig som är mellan 18–64 år.
  • Sista dag att skicka in enkäten med post 3 november
  • Sista dag att besvara webbenkäten 7 november klockan 13.00.

Resultaten presenteras av SCB i december.

Statistiska centralbyrån Länk till annan webbplats. finns allt du behöver veta för att kunna besvara på enkäten.

Senast uppdaterad: 14 september 2023