Felaktiga fakta i Dagens Samhälle, rättelse kommer

Kanske är du prenumerant eller läsare av Dagens Samhälle och nyligen läst en artikel där Söderhamns kommun och våra kommunala bolag exponeras i ett negativt sammanhang. Var lugn - faktauppgifterna är felaktiga och tidningen kommer att förtydliga detta i kommande nummer.

Det är i en artikel som handlar om kommunala bolags ekonomiska bidrag till kommunkoncerners resultat som Söderhamn får stor negativ uppmärksamhet. I rubrik, artikel och i en så kallad "bottenlista" framgår att de kommunala bolagen inom Söderhamns kommunkoncern på totalen gjort stora förluster. Detta stämmer inte utan tvärtom har våra kommunala bolag bidragit med 20 miljoner positivt till kommunkoncernen 2022. Dessutom har våra kommunala bolag genererat positiva resultat under en lång tid tillbaka.

- Vi har haft en bra kontakt med Dagens Samhälle och ett förtydligande kring faktafelet kommer att publiceras i kommande nummer, men eftersom vi vet att tidningen har stor spridning nationellt bland många olika målgrupper, vill även vi förtydliga på vår kommunala webbplats att uppgifterna i Dagens Samhälle är felaktiga och att våra kommunala bolag under lång tid årligen bidragit till kommunen med positiva ekonomiska resultat, säger Anders Paulsen ekonomi- och strategichef.

Senast uppdaterad: 1 september 2023