Samarbetsprojekt har lyft lokala miljöer i Marmaverken

kvinna berättar inför åhörare.

Margareta Örn-Liljedahl från Föreningarnas hus i Marmaverken berättar om arbetet som gjorts bland annat i området runt Herrgårdsparken.

Söderhamns kommun och Föreningarnas hus i Marma har i ett gemensamt projekt putsat upp några lokala naturvärden i Marmaverken och samtidigt lyft det lokala friluftslivet och gjort det mer tillgängligt.

Ökad kunskap kring Herrgårdsparken och städning av kringliggande område, gallring och informationsinsatser i parken, gallrad och tillgänglig kulturstig, nya vandringsstråk mellan centrum-park-kulturstig-badplats, riktningsvisare, informationsmaterial och bänkbord.

Det är ett digert arbete som gjorts i Marmaverken i ett samarbete mellan Föreningarnas hus och Söderhamns kommun. Arbetet inleddes 2021 med målet att skapa ett rejält lyft och mer tillgänglighet i det lokala friluftslivet i Marmaverken. Nu har området gjorts i ordning och invigts.

Samarbete med flera parter

Projektet som åstadkommit lyftet i Marmaveken är ett så kallat LONA-projekt (Lokal utveckling genom natur- och kulturvård. Det har kostat omkring 500 000 kronor, varav 250 000 kronor beviljats från länsstyrelsen för materialkostnader så som virke, grus och maskintimmar, medan kommunen och Föreningarnas hus står för resterande summa i form av arbetstimmar.

folksamling i park

Invigningsceremoni i Herrgårdsparken, som anlades 1857-1858 av Jonas Weng, från början bara öppen för godsägaren och dennes familj. Nu är området mer tillgängliggjort än någonsin.

Senast uppdaterad: 5 september 2023