Afrikansk svinpest på vildsvin i Västmanland

Vildsvin på äng

Afrikansk svinpest drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag.

Afrikansk svinpest har påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta, i Västmanlands län. Det är det första kända fallet av sjukdom i Sverige enligt Jordbruksverket.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Det finns ingen behandling och inget vaccin för de djur som drabbas av afrikansk svinpest. Livsmedelsproduktionen påverkas eftersom smittan är dyr att bekämpa och medför handelsrestriktioner. Bland vilda djur bekämpas sjukdomen med restriktionszoner och omfattande jakt.

– Vi uppmanar allmänheten att vara observant på döda vildsvin och rapportera in det till Statens veterinärmedicinska anstalt, säger Jessica Wirdby, Länssveterinär.

Läs mer om Afrikansk svinpest och om hur du kan förhindra ytterligare spridning (Länsstyrelsen Gävleborg) Länk till annan webbplats.

Om Afrikansk svinpest (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Tillsammans stoppar vi svinpesten (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om Afrikansk svinpest (Statens veterinärmedicinska anstalt) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 september 2023