Nu kan idrottsföreningar söka elitbidrag för år 2024

Idrottsföreningar som har representation på seniornivå, på högsta nationella nivå, kan söka stöd i form av elitbidrag. Elitbidrag kan sökas och utbetalas en gång per år.

Elitbidraget syfte är att ge stöd till idrottsföreningar att bedriva verksamhet på högsta nationella elitnivå samt verka som en möjliggörare för lokala förmågor att utvecklas till elitnivå och fortsatt vara bosatt och verksam i kommunen.

Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om elitbidrag och det finns ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att en förening ska vara berättigad till bidraget.

OBS! Sista ansökningsdag 25 oktober 2023

Mer information: Om elitbidraget och länk till ansökan

Senast uppdaterad: 22 september 2023