Söderhamn näst bästa miljökommun

Händer som håller en jordglob.

Händer som håller en jordglob.

Söderhamns kommun har placerat sig i topp i Aktuell hållbarhets rankning av Sveriges miljöbästa kommun; en rankning som genomförs varje år med syfte att mäta kommuners ambition och aktivitet inom miljöområdet. Idag den 3 Oktober lanseras kommunrankningen för 2023 där Söderhamns kommun placerar sig på en andraplats i kategorin Landsbygdskommuner.

Rankningen baseras på en enkät där kommunerna besvarat frågor som rör allt från transporter och energi till samhällsplanering, upphandling och ekosystemtjänster. Resultaten från enkäten räknas sedan ihop med data från flera externa källor som bland annat Vattenmyndigheten, SCB, SKR, Boverket, Miljöfordon Sverige och Avfall Sverige.

Strategier, politiska beslut och systematiskt arbete är något Söderhamns kommun är bra på inom hållbarhetsområdet och det som bidragit till att kommunen placerat sig i topp och styrkan är att kommunen tagit fram ett flertal styrdokument som kommunens verksamheter ska arbeta utifrån.

- I Söderhamn jobbar vi med hållbarhetsfrågor inom miljö- och klimat utifrån vår Översiktsplan och vi har kompletterat med viktiga styrdokument som Kretsloppsplan, Energi- och klimatplan mm. Vid beslut om styrdokument försöker vi även avsätta budgetmedel för innehållet i dokumenten, så att de blir genomförbara men grunden är att hållbarhet ska genomsyra det ordinarie arbetet. Vi gör dessutom ett Hållbarhetsbokslut där vi följer utvecklingen inom området och bokslutet nyttjas för prioriteringar, säger kommunstyrelsens ordförande John-Erik Jansson (C).

Arbetssätt som bidragit till placeringen är bland annat att man jobbar aktivt med miljö- och klimatfrågor i arbetsgrupper med representanter från olika verksamheter, sektorer och bolag inom kommunkoncernen. Genom att samverka och nyttja de kompetenser som finns i organisationen kan hållbarhetsarbetet utvecklas.

Med hjälp av styrdokument och strategiska arbetssätt jobbar Söderhamns kommun för att nå inriktningsmålet att år 2030 vara en klimatneutral kommun.

- Det är glädjande att kommunens arbete uppmärksammas och det är ett gott betyg till våra medarbetare som jobbar hårt med dessa viktiga frågor om hållbarhet och klimatomställning, säger John-Erik.

Läs mer: Här är finalisterna i Sveriges miljöbästa kommun 2023 - Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2023