Allas rätt till aktiv fritid – välkommen till en inspirerande dag

Kvinna idrottar i rullstol.

Alla har rätt till en aktiv fritid - hur kommer vi dit? Under dagen Allas rätt till aktiv fritid kommer deltagarna att få både insikter och inspiration för att främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättningar. Anmäl dig nu – välkommen 30 november!

I samband med internationella funktionsrättsdagen den 3 december välkomnar vi till en dag med fokus på inspiration och kunskap kring hur vi tillsammans kan främja en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättningar.

Tid och pats: torsdag 30 november, Kulturens Hus i Söderhamn.

Dagen är kostnadsfri och indelad i tre pass:

  • Pass 1 och 2 har samma innehåll och riktar sig till personal inom skola och LSS, förtroendevalda och tjänstepersoner inom myndighet och offentlig förvaltning samt övriga intresserade.
  • Pass 3 har fokus på föreningsliv och riktar sig till ledare, tränare, aktiva, föräldrar och medlemmar inom ideella organisationer samt övriga intresserade.

Välj det som passar dig i din verksamhet och anmäl dig nu!

Till anmälan: Anmälan till Aktiv fritid för alla 30 november Länk till annan webbplats.

Arrangör: Söderhamns kommun i samverkan med Parasport Gävleborg, RF-SISU Gävleborg och Svenska Downföreningen Gävleborg

Välkommen!

Föreläsarna H-G Rådström, Anna Brandström och Bo Hejlskov Elvén (Foto: Norah Andersson Arroy)

Program och hålltider

Pass 1

08.45 Inledning
09.00 Lågaffektivt bemötande - Bo Hejlskov, psykolog: Hur kan vi hantera problemskapande beteenden utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt?
10.30 Rörelsepaus med tilltugg
10.50 Intellektuell funktionsnedsättning -Aktiv fritid utifrån LSS - Anna Brandström, Svenska Downföreningen.
12.00 Avslut

13.00-13.30 Teaterföreställning - Söderhamn från då till nu!
Dagliga verksamhetens teatergrupp Guldkornen bjuder på föreställning.
Öppen för alla intresserade. Ingår i programmet för Pass 2.

Pass 2

13.00 Teaterföreställning - Söderhamn från då till nu!
13.30 Inledning
13.45 Intellektuell funktionsnedsättning-Aktiv fritid utifrån LSS - Anna Brandström, Svenska Downföreningen.
14.45 Rörelsepaus med tilltugg
15.15 Lågaffektivt bemötande - Bo Hejlskov, psykolog: Hur kan vi hantera problemskapande beteenden utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt?
16.45 Avslut

Pass 3

18.00 Inledning
18.15 Fitness Assistant - Din hälsoresa: Elin Walfridsson, Parasport Gävleborg
18.40 Alltid Öppet - HG Rådström, idrottsledare Blue Heroes, Sundsvall.
20.30 Summering och avslut

Kontakt

Therese Nilsson
Söderhamns kommun
Telefon: 0270-756 21
E-post: therese.nilsson@soderhamn.se

Senast uppdaterad: 17 oktober 2023