Ändra inkomstuppgift för avgift förskola och fritidshem

Två barn sitter vid ett bord och leker med klossar.

Kontrollera att din inkomstuppgift som ligger till grund för avgiften för förskola och fritidshem är korret. När familjens inkomst ändras eller om familjeförhållanden ändras ska du lämna in en ny inkomstuppgift.

Hushållets inkomst ligger till grund för hur stor avgift du ska betala för ditt barns plats till förskola eller fritidshem. Du har en skyldighet att ändra din inkomstuppgift vid förändring som påverkar avgiften, till exempel när hushållets inkomst ändras, om du flyttar isär eller flyttar ihop.

Ändra inkomstuppgift senast 2023-11-15

Inkomstuppgiften ska ses över minst en gång om året. Om du inte gjort det under 2023 eller om inkomsten ändrats efter att du senast ändrade så gör du ändringen via kommunens e-tjänst.
Här kan du lämna inkomstuppgifter till förskola och fritidshem via e-tjänst och blankett.

Upplysningar

Kontakta sektor Barn och lärande via mail: inkomstBAL@soderhamn.se eller via telefon 0270-759 00 om du har frågor.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023