Kommunfullmäktige 30 oktober- direktsänds

Ordförandeklubba

Måndag 30 oktober 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Följ sammanträdet på plats i Rådhuset, live på webben, i det lokala kabel-tv nätet eller i närradion.

Kommunstyrelsens förslag till budgetförutsättningar för perioden 2024 – 2027

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober ska beslut tas om årsbudget för 2024 och planering för 2025-2027. Detta är de grundläggande delarna i kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning för den kommande fyraårsperioden och sammanfogas sedan i kommunplan med årsbudget 2024 och utblick på 2025-2027, tillsammans med övriga styrande principer för hela Söderhamns kommunkoncern.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå alliansens budgetförslag för kommunfullmäktige.
Alliansens budgetförslag Pdf, 864.3 kB.

Kanaler för utsändning

Ärendelista

Ärendelista 2023-10-30 Pdf, 118 kB.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023