Röd varning för höga vattenflöden väntas

Strömmande vatten i en å

SMHI har utfärdat röd varning för höga vattenflöden

SMHI har utfärdat gul respektive röd varning för höga vattenflöden som berör Söderhamns kommuns geografiska område. Veckans kraftiga nederbörd i kombination med nytt regn kan leda till att vattennivån i småvattendrag så som diken, bäckar och mindre åar kan stiga. Varningarna gäller fredag och lördag i kustområdet från Hudiksvall ned till Gävle.

SMHI har utfärdat en gul respektive röd varning för höga vattenflöden i kustområdet från Hudiksvall ned till Gävle. Varningarna gäller från fredag eftermiddag, natten till lördag och tills vidare. De senaste dygnens kraftiga snöande i kombination med nytt regn gör att snösmältningen går fort. Det gör att avrinningen riskerar att inte hinna med vilket ökar risken för översvämning i framför allt på lågt belägna punkter.

Se film där SMHI förklarar varningsläget i helgen Länk till annan webbplats.

Exempel på konsekvenser

  • Extremt höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.
  • Risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden.

Förbered dig på översvämningar

När en röd varnings utfärdats för höga flöden bedömer SMHI att det finns stor risk för översvämning. Du som vistas i berört område bör vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Det finns risk för översvämningar, framför allt på låga punkter. Exempelvis kan källare kan ta in vatten och lågt liggande vägar eller viadukter kan bli översvämmade.

Kom ihåg att räddningstjänsten alltid prioriterar samhällsviktiga funktioner och du som privatperson ansvarar du själv för din egendom. Ta reda på mer om hur du kan förbereda dig för översvämningar.

Checklista för fastighetsägare vid risk för översvämning

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. På krisinformation.se kan du läsa om hur du förbereder dig för och agera vid en översvämning.

Checklista på vad du kan göra före, under och efter en översvämning - krisinformation.se Länk till annan webbplats.

  • Håll dig uppdaterad om väderläget på SMHIs webbplats.
  • Följ trafikinformationen i ditt område.
Senast uppdaterad: 3 november 2023