Sju lekplatser avvecklas, lek- och aktivitetsområden utvecklas

gunga med däck.

Nu avvecklas ett antal lekplatser som har få besökare och som efter besiktning inte bedömts vara i bra skick. I stället utvecklas lek- och aktivitetsområden för hela familjen.

Under vecka 45 inleds arbetet med att genomföra den nya inriktningen av kommunens lekparker. Det innebär att Söderhamns kommun de närmaste åren kommer att utveckla 6-10 lite större lek- och aktivitetsområden för hela familjen. Det kan innebära utveckling av en befintlig anläggning eller att anlägga en ny där det inte finns någon idag.

Lek- och aktivitetsområdena kommer att vara mer utformade utifrån dagens behov och önskemål på lekutrustning och andra saker, som grillar och ytor för gemenskap.

Några lekplatser nyttjas lite

Parallellt behöver vi avveckla ett antal villalekplatser med låg nyttjandegrad och som är kostnadskrävande i drift och skötsel. Söderhamns kommun har omkring 103 lekplatser fördelade på 39 allmänna lekplatser samt 30 lekplatser på förskolor och skolor. Kommunens ekonomi medger inte skötsel av lekplatser som inte används.

Kultur- och samhällsservicenämndens tidigare beslut om lekplatser: I september 2020 beslut om att godkänna översyn av kommunala lekplatser, i oktober 2020 beslut om ny inriktning för kommunala lekplatser och i maj 2021 beslut om genomförande av den nya inriktningen.

Lekplatser som avvecklas:

  • Briggvägen (Stugsund)
  • Alaberget (Ljusne)
  • Fridhem (Ljusne)
  • Gräsuddsvägen (Stugsund)
  • Fålnäs
  • Ölandsvägen
  • Verkstadsparken

Via Kundtjänst, 0270-750 00, fångar vi upp frågor och synpunkter över arbetet som pågår.

Senast uppdaterad: 8 november 2023