Söderhamn värd för kommunsamråd - viktigt forum för gemensamma frågor

Kvinna talar inför publik.

Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör på Region Gävleborg, talar under kommunsamrådsdagen i Söderhamn.

Många viktiga punkter och positiva samtal då Söderhamn var värd för Region Gävleborgs forum kommunsamråd.

Fyra gånger per år hålls ett kommunsamråd där länets kommunchefer, landshövding, kommunstyrelseordförande och oppositionsföreträdare från respektive kommun deltar. Den 17 november var det Söderhamns kommuns tur att stå värd för forumet.

Platsen var Rådhuset, från tidig förmiddag till eftermiddag.

- Roligt att vi får äran att organisera detta här i Söderhamn. Det har varit jättebra och positiva samtal kring ämnen och utvecklingsområden som vi alla har mer eller mindre gemensamt, säger kommundirektör Patrik Jakobsson.

Många gemensamma ämnen

De ämnen som diskuterades efter återkoppling av senaste mötet var: Söderhamns kommun – inspirerande insatser inom stadsutveckling och digitalisering, följt av Energifrågan – återkoppling uppdrag kommunchefsnätverket: konkretisera den kraftsamling som kan och bör göras från det offentliga (kommuner, regionen, länsstyrelsen).

Därefter olika aktuella ämnen inom regional utveckling:

  • Inspel till Trafikverket inriktning nationell plan
  • Regionalt serviceprogram – inför beslut
  • Servicehubbar – status
  • Övrigt
Man som är åhörare.

Kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn, John-Erik Jansson (C), och kommundirektör Patrik Jakobsson var nöjda med dagen..

- Det här är ett viktigt forum för oss i Region Gävleborg, det blir en bra dialog med kommunerna då vi träffas så här, säger Patrik Stenvard, Regionstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn, John-Erik Jansson (C), håller med.

- Det här är bra tillfällen att presentera det pågående arbete vi gör för vår del i helheten.

Senast uppdaterad: 17 november 2023