Söderhamns kommuns digitala vägskylt vid väg 50 tas ur bruk

Söderhamns kommuns digitala skylt vid väg 50 har försämrad funktion och tas ur bruk. Samtidigt utreds möjligheterna för att även framöver ha digitala vägskyltar.

Söderhamns kommun har sedan 2016 haft tre digitala skyltar som visar ett urval om vad som händer i vår kommun. Nu släcks den skylt som står i Ina längs väg 50, då den är i dåligt skick med begränsad funktion.

De andra två skyltarna står efter E4 norr och söder om Söderhamn och är ännu i bruk.

Möjligheter för framtida vägskyltar

Söderhamns kommuns ambition är att även framöver ha digitala vägskyltar och möjligheterna för det ses nu över.

- Vi vill ha det för att kunna visa och lyfta Söderhamn och den bredd och det utbud som finns här. Förhoppningen är att nya är på plats till sommaren, säger Ola Andersson, näringslivschef i Söderhamns kommun.

Senast uppdaterad: 22 november 2023