Återremiss i kommunfullmäktige för folkinitiativ om folkomröstning

Hand med valsedel.

Ärendet om en ny folkröstning om vindkraft i kommunens inre vatten samt terriotorialhav, återremitterades av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vidare för att kommunen ska undvika skadestånd.

I kommunfullmäktige 24 april 2023 väcktes ett ärende genom ett folkinitiativ om att hålla kommunal folkomröstning: Ska Söderhamn tillåta etablering av vindkraft i kommunens inre vatten samt territorialhav. Folkinitiativets nej-alternativ formuleras så att ”all ny etablering ska stoppas, därtill att kommunfullmäktige begär hos domstolen att få den tillstyrkan man gjorde gällande Storgrundet 2010 återkallad, tillika att beslutet 2022-12-19 om Storgrundet upphävs och ändras till ett nej.”

Minoritetsåterremiss av ärendet

När ärendet om folkomröstning togs upp i kommunfullmäktige 27 november beslutades om en minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen, som ges i uppdrag att utreda om Söderhamns kommun riskerar skadestånd om det gamla tillståndet för Storgrundet dras tillbaka.

Därefter kommer ärendet tillbaka för politiskt avgörande.

Senast uppdaterad: 28 november 2023